Coppens & Coen

Architecten
Boudewijnlaan 133- 9300 Aalst +32 (0)53 77 23 13 info@coppens-coen.be

uitgangspunten

Nieuwbouw
Je moet het wiel geen twee keer uitvinden!
U vindt het wellicht vreemde woorden uit de mond van een architect. Dit soort volk hoort immers vernieuwend te zijn!  
En dat probéren we ook, wees niet bang. Voor elk project dat zich aandient proberen we een eigen en unieke oplossing te
zoeken en er een persoonlijke invulling voor uit te dokteren.
We zijn echter niet te beroerd om te stellen dat een aantal zaken hun nut en degelijkheid al lang heeft bewezen.  “Hergebruiken” vinden 
wij geen vies woord want er bestaat niets onintelligenter dan het ongenuanceerd vernieuwen-om-te-vernieuwen. We gaan de zoektocht niet uit de weg. Voor ons mag het experiment wel maar één doel hebben: een gegarandeerde verbetering van de kwaliteit van
de door ons ontworpen gebouwen.
De technische kwaliteit van het bouwwerk mag nooit ondergeschikt zijn aan de esthetische beleving ervan.
Maar ook het omgekeerde is waar. Een schitterend design van een bouwtechnisch onvolkomen gebouw is voor de gebruiker gewoon waardeloos.
Als je al deze uitdagingen nog moet koppelen aan budgettaire afspraken wordt het pas écht moeilijk. Deze heikele evenwichtsoefening tot een goed einde brengen 
is onze opdracht en tegelijk onze grootste troef.
 
Verbouwingen
Nog meer als bij nieuwbouw, waar uiteraard ook omgevingsfactoren meespelen, moet een verbouwingsproject zijn wortels vinden in het bestaande. 
De architect heeft hier een opdracht van formaat. Hij moet hier een aangepaste functie bieden voor zaken die op het eerste zicht onbruikbaar zijn of zelfs in de weg zitten.
Een brede kijk op de totaliteit is hierbij de boodschap en dat levert in vele gevallen ronduit schitterende resultaten. 
Elke verbouwing brengt budgettaire risico’s met zich mee. Het vermijden van financiële debacles lukt enkel door een goede voorbereiding  op de uitvoering. 
Een gepast vooronderzoek is dus absoluut geen overbodige luxe.
Op tijd en stond moet een mens al eens wat zaken durven omdraaien. Wat vroeger functioneel bleek, kan de klant vandaag voor het kippenhok bestemmen.  
Noden en leefgewoontes wijzigen met de jaren en daar moeten wij de gebouwen aan aanpassen of zelfs geheel opnieuw voor ontwerpen.